ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ

Освен, че разполагаме с необходимото оборудване за печат на различни видове етикети, сме се специализирали в изработка на дизайн и предпечат на етикети и опаковки. Тук ще ви представим някои от нашите реализирани проекти:

Предпечат е частта, в която адаптираме дизайна към технологичните особености на печата /размери, цветност, цветоотделяне, пропорции и т.н./. Този процес е от съществено значение за получаване на краен продукт, който да отговаря на първоначалните представи и очаквания.

Форма за запитване